Nulurencontract? Ook dan heb je rechten!

Dit artikel gaat over je rechten als je een nulurencontract hebt. Waar moet je op letten en waar heb je recht op?

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een oproepcontract. Je bent een oproepkracht als je met je werkgever hebt afgesproken dat je komt werken als de werkgever je nodig heeft. Je hebt dus geen vaste uren per week en geen vast maandloon.

Het is belangrijk om te weten of jouw contract een oproepcontract is ja of nee, omdat je dan ook weet welke rechten voor jou gelden. En dat zijn er misschien meer dan je dacht.

Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever (of uitzendbureau) verplicht om op je loonstrook te vermelden of er in jouw geval sprake is van een oproepovereenkomst.

Welke regels gelden voor een nulurencontract?

  • De werkgever moet je minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Deze oproep moet schriftelijk gebeuren of elektronisch bijvoorbeeld via een e-mail. Als je minder dan 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen, dan hoef je niet te komen. Maak dus goede afspraken over je bereikbaarheid.
  • Voor iedere oproep moet je minstens 3 uren betaald krijgen, ook als je minder uren hebt gewerkt.
  • Als je al 12 maanden als oproepkracht hebt gewerkt, dan is de werkgever verplicht je een vast aantal uren aan te bieden. Dit moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren aan loon in die je in de afgelopen 12 maanden hebt ontvangen. Je mag er ook voor kiezen om als oproepkracht te blijven werken.

Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of je werktijden verandert, dan heb je sinds 1 januari 2020 recht op loon over de uren waarvoor je was opgeroepen.

In een cao kan deze oproeptermijn worden verkort tot 1 dag.

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je was opgeroepen maar je kunt niet werken door een oorzaak van de werkgever (er blijkt bijvoorbeeld niet genoeg werk), dan heb je toch recht op doorbetaling van je loon. Dit heet de loondoorbetalingsverplichting.

Welke regels gelden voor een nulurencontract?

Vakantie of ziekte?

Net als bij een vast arbeidscontract heb je recht op vakantiegeld van minimaal 8% van je bruto loon over het afgelopen jaar. Ook bouw je iedere maand vakantiedagen op.

En ben je ziek geworden? Dan behoud je soms recht op doorbetaling van loon of kun je een Ziektewetuitkering van het UWV ontvangen. Dat hangt af van het soort contract dat je hebt.

Voor meer informatie kun je ook terecht op www.rijksoverheid.nl => Arbeidsovereenkomst en cao of op www.UWV.nl.

Nog geen account?
Schrijf je snel in!
Na het aanmaken van een account kan je direct solliciteren en informatie over je uitkering bekijken
Account aanmaken